Our realizations list


Energomar-Nord

Energomar-Nord

Our realizations list

  • Montaż instalacji transportu popiołu do nowego zbiornika retencyjnego popiołu na terenie EC Żerań
  • Montaż kompletnej instalacji transportu popiołu wraz wykonaniem zbiorników przesypowych oraz instalacja powietrza transportowego i sterowniczego przy budowie bloku energetycznego 1000MW w Kozienicach
PGNiG TERMIKA

PGNiG TERMIKA

Our realizations list

  • Remont planowy kotła OP-230 Nr5 na terenie Elektrociepłowni Żerań w Warszawie
GRUPA PREFABET S.A. oddział Reda

GRUPA PREFABET S.A. oddział Reda

Our realizations list

  • Przedłużenie 5 autoklawów (średnica 2600mm) do autoklawizacji betonu komórkowego
DEGREMONT S.A. oddział w Polsce

DEGREMONT S.A. oddział w Polsce

Our realizations list

  • Rozbudowa oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wchód etap IIb. Zagospodarowanie osadów ściekowych.

ENERGOREMONT Świecie

Our realizations list

  • Remont elektrofiltra kotła Nr 4 na terenie zakładu produkcji papieru MONDI w Świeciu
  • Remont części ciśnieniowej kotła Nr 4 (OP-140)

Our realizations list

This website uses cookie files. If you want to block them, you have to change the browser's settings, but some functionalies of this website might be unavailable.

I accept